لوازم الکترونیکی

اینو باور دارم کسی که سختی کشیده دوست نداره طرفش سختی بکشه مثل پدر ومادرامون

via IFTTT

پست های مرتبط