لوازم الکترونیکی

این ویدئو رو دیدم خیلی ناراحت شدم چرا زنان حق ندارن وارد استادیوم بشن تا کی جهالت#fifa

via IFTTT

پست های مرتبط