لوازم الکترونیکی

لهجه ی بانمک انگلیسی فقط اونجایی که میگه من خواهرت نیستم😂

via IFTTT

پست های مرتبط