لوازم الکترونیکی

هرکی دلتو شکست صداشو درنیار یه روز دلش میشکنه بدجور صداش در میاد

via IFTTT

پست های مرتبط